Kilka tysięcy

przeprowadzonych spraw sądowych i udzielonych porad

Kancelaria 2000 powstała z połączenia indywidualnych praktyk prawniczych 4 partnerów: Pawła Swobody, Jacka Pytela, Michała Polilejko i Andrzeja Gabora, którzy wcześniej w ramach konsorcjum prowadzonych przez nich Kancelarii Radców Prawnych występowali wspólnie, zarówno w postępowaniach sądowych jak i świadcząc usługi w ramach stałych obsług prawnych przedsiębiorców i osób fizycznych.
Doświadczenia tej współpracy zaowocowały powołaniem do życia wspólnej praktyki prawniczej pod nazwą "Kancelaria 2000 Swoboda, Pytel, Polilejko, Gabor Spółka Partnerska Radców Prawnych", w której łączą się wiedza i dotychczasowe doświadczenie zawodowe – nie tylko prawnicze – partnerów.

Referencje

“Z okazji Miedzynarodowego Dnia Teatru - wyjątkowego święta, pragnę przekazać, w imieniu władz samorządowych powiatu będzińskiego, najserdeczniejsze zyczenia i podziekowania za codzienną pracę, której efekttem jest budowanie pozytywnego wizerunku Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w regionie i w kraju. Praca osób, których nie mamy okazji na co dzień obserwować na scenie, jest równie ważna, jak twórczy wysiłek artystów. Bez pracowników obsługi i służb administracyjnych nie sposób przecież wyobrazić sobie codziennego funkcjonowania tej instytucji, która dla powiatu jest od zawsze powodem prawdziwej dumy. Życzę, by w życiu osobistym i zawodowym nie brakowało chwil wzruszeń równie urzekających, jak te, których doświadczają widzowie podziwiający wystawiane na teatralnych deskach spektakle.”

Krzystof Malczewski
Starosta Będziński

"Z panem mecenasem Jackiem Pyltem współpracujemy od momentu powstania naszej spółki tj. od stycznia 2005 roku, a nawet wcześniej gdyż był on twórcą samej umowy spółki, na nasze zlecenie rejestrował ją w Krajowym Rejestrze Sądowym, a następnie na bieżąco wedle naszych potrzeb uczestniczy do dzisiaj w podejmowaniu strategicznych decyzji handlowych i gospodarczych m.in. poprzez analizę umów przed ich podpisaniem. kreowanie umów na potrzeby naszej działalności bardzo często odbiegających od powszechnie używanych wzorców. Pan Radca Prawny Jacek Pytel zawsze potrafi dostosować się do aktualnej sytuacji firmy doradzając nie tylko w sprawach prawnych, ale i niejednokrotnie merytorycznych wykazując się dużym doświadczeniem życiowym i zmysłem negocjatorka. Współpraca z Kancelarią Pana Jacka Pytla układa się bardzo dobrze."

Andrzej Niziński
Prezes EkoPartner - Będzin

"Pan mecenas Jacek Pytel świadczy pomoc prawną na rzecz prowadzonej przeze mnie spółki począwszy od 2000 roku. Współpraca zawsze układała się i nadal układa bardzo dobrze. W ramach świadczonych usług m. in. bierze udział negocjacjach zarówno z kontrahentami jak i dłużnikami prowadzonego przeze mnie przedsiębiorstwa Dzięki prowadzonym przez niego negocjacjom ponad 50 % spraw spornych udało się rozwiązać polubownie i ugodowo bez udziału sądów. Tego typu działania pozwoliły zaoszczędzić mojej firmie wysokich kosztów sądowych i sprawnie odzyskać wierzytelności. Ponadto, sporządzane przez Kancelarię Pana Jacka Pytla umowy zawsze realizowane były prawidłowo i zadawalały wszystkie strony, u w przypadku powstałych na ich tle sporów ich postanowienia pozwalały szybko i łatwo prowadzić egzekucję Również sporządzane przez niego opinie i analizy usprawniały pracę i organizacje firmy, a także miały bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje."

Zbigniew Babiarz

"Niniejszym, w imieniu reprezentowanej przez nas spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Górniczy EKO-PLUS, będącą jednym z nielicznych prywatnych przedsiębiorców górniczych w województwie śląskim, potwierdzamy, iż z Kancelarią Radcy Prawnego Jacka Pytel zs. w Dąbrowie Górniczej współpracujemy niemal od samego rozpoczęcia wydobycia pierwszej tony węgla kamiennego tj. od dnia 24 stycznia 2011 roku. Do pracy r.pr. Jacka Pytel nie mamy jakichkolwiek zastrzeżeń. Udziela on nam przede wszystkim - w ramach umowy o stałą obsługę prawną — bieżących porad związanych z działalnością firmy, przy czym w szczególności zajmuje się sporządzaniem i weryfikacją umów, reprezentacją przed organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami powszechnymi. Postępowania w ww. zakresie prowadzone są bardzo rzetelnie, a przede wszystkim terminowo, przy czym mocodawca na bieżąco jest informowany o ich przebiegu. Radca Prawny Jacek Pytel uczestniczy również w Zgromadzeniach Wspólników spółki nadzorując ich prawidłowym przebiegiem i doradzając zarządowi Umowa jest wykonywana należycie i z wysoką starannością jakiej możemy oczekiwać od profesjonalisty."

EKO PLUS

"Z Radcą Prawnym Andrzejem Gaborem prowadzona przez nas firma stale współpracuje od 2009 r. Jeszcze w' czasie odbywania aplikacji radcowskiej, Andrzej Gabor prowadził - z ramienia zatrudniającej go Kancelarii Radcy Prawnego - obsługę prawną naszej firmy. W trakcie trwającej blisko pięć lat współpracy Radca Prawny Andrzej Gabor wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa cywilnego i administracyjnego, umów handlowych, czy związaną z naszą działalnością problematyką prawną funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Z całą pewnością możemy polecić usługi prawne świadczone przez Pana Radce Prawnego Andrzeja Gabora, które cechuje rzetelność i profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie w dążeniu do rozwiązania powierzonego problemu prawnego, a także szybkość podejmowania decyzji. Dotychczasowa współpraca przebiega bez żadnych zastrzeżeń. Radca Prawny Andrzej Gabor jest godnym polecenia partnerem przy prowadzeniu działalności gospodarczej."

„INS U L A ” Ubezpieczenia i zarządzanie nieruchomościami

"Pan Paweł Swoboda była zatrudniony w PTHU Interpromex Sp. z o.o. w Będzinie na stanowisku Radcy Prawnego. Do Jego zadań należała pełna, bieżąca , prawna obsługa Spółki na którą składały się doradztwo prawne świadczone dla Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia Wspólników oraz poszczególnych działów organizacyjnych Spółki i jej pracowników, a także prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych. Pomoc prawna obejmowała min. prawo gospodarcze , handlowe, pracy, administracyjne, ochrony środowiska , transportowe, przewozowe, upadłościowe, układowe i inne. W czasie współpracy dał się poznać jako solidny i odpowiedzialny pracownik i partner. Powierzone zadania wykonywał rzetelnie i terminowo wykazując zaangażowanie i inwencję w celu jak najlepszego rozwiązania problemów nad którymi pracował. Wykazywał się pogłębioną i szeroką znajomością problematyki prawniczej oraz zachowywał niezbędną niezależność i odporność na sugestie. Rekomendujemy Pana Radcę Prawnego Pawła Swobodę jako osobę godną zaufania stosującą wysokie standardy pracy i świadczonych usług."

PTHU Interpromex Sp. z o.o.

"Od 2014 r. prowadzona przeze mnie firma współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Andrzeja Gabora. W tym czasie radca prawny Andrzej Gabor wykazał się doskonałą znajomością przepisów prawa, szybkością działania oraz trafnością podejmowanych decyzji. Współpraca z radcą prawnym Andrzejem Gaborem stanowi solidną podporę dla prowadzonej działalności gospodarczej i oferuje zarówno możliwość bieżących konsultacji prawnych związanych z działalnością firmy jak i prowadzeniem spraw sądowych, Czy egzekucyjnych, Z całą pewnością i stanowczością mogę polecić usługi prawne świadczone przez radcę prawnego Andrzeja Gabora"

USŁUGI TRANSPORTOWE ADAM KNYSIAK

"Działając w imieniu firmy P.T.H. „MA TERTRANS” Mateusz Bednarek, z siedzibą w Pyrzowicach przy ul. Wolności 24, 42 — 625 Pyrzowice, niniejszym listem pragnę udzielić referencji Kancelariom prowadzonym przez Radców Prawnych — Michała Polilejko i Jacka Pytel. Z ww. Radcami Prawnymi współpracuję od 2011 roku. Świadczone przez nich usługi cechuje profesjonalne podejście, fachowość oraz terminowość. Obsługa prawna mojej firmy polega, m.in. na analizie i sporządzaniu projektów umów w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, pracy oraz administracyjnego, analizie sytuacji formalnoprawnej firmy oraz sporządzaniu opinii prawnych. Radcowie Prawni reprezentują moją firmę podczas negocjacji z kontrahentami, jak również przed organami administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. Postępowania w ww. zakresie prowadzone są bardzo rzetelnie i terminowo, i jestem na bieżąco informowany o ich przebiegu. Polecam współpracę z Radcami Prawnymi - Michałem Polilejko i Jackiem Pytelem."

P.T.H. „MA TERTRANS” Mateusz Bednarek

"Firma Optokom Outdoor Media Grzegorz Szymański rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku a od 2006 roku nawiązała współpracę z Panem Radcą Prawnym Paweł Swoboda. Mając na uwadze stabilny, pewny wzrost i rozwój naszego przedsiębiorstwa uznaliśmy za jedną z kluczowych kwestii m.in. posiadanie profesjonalnej obsługi prawnej. Dziś z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że działalność Pana Radcy Prawnego Paweł Swoboda charakteryzuje się doświadczeniem merytorycznym i praktycznym, umożliwiające rozwiązanie dowolnego złożonego problemu, punktualnością, wysoką fachowością oferowanych działań, rzetelnością i profesjonalizmem na każdej płaszczyźnie działania. Z przyjemnością polecamy Państwu usługi Pana Radcy Prawnego Paweł Swoboda, z których z satysfakcją korzystamy niezmiennie już od 2006 roku w trakcie naszej codziennej pracy. Z całą pewnością można stwierdzić, że wybór Pana Radcy Prawnego Paweł Swoboda jako naszego partnera biznesowego był trafnym wyborem."

Optokom Outdoor Media Grzegorz Szymański

"W imieniu RAPZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Przybylaka 12 ( KRS nr 0000122489) oświadczam, iż radca prawny Paweł Swoboda zajmuje się świadczeniem Spółce bieżącej obsługi prawnej oraz prowadzeniem niezbędnych postępowań sądowych związanych z działalnością Spółki począwszy od dnia 1.06.2006 roku do chwili obecnej (w okresie od 1.06.2006 roku do 31.08.2014 roku w ramach Kancelarii Radcy Prawnego Pawła Swobody, a od dnia 1.09.2014 roku do chwili obecnej, jako partner Kancelarii 2000 Swoboda, Pytel, Polilejko, Gabor Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Sobieskiego 4a). Dotychczasowa współpraca nie budzi żadnych zastrzeżeń i Pan radca prawny Paweł Swoboda jest osobą godną polecenia. Obsługa prawna wykonywana jest należycie, terminowo i ze starannością profesjonalisty."

RAPZ Sp. z o.o.

"Radca Prawny Jacek Pytel świadczy pomoc prawną na rzecz naszej spółki począwszy od 2002 roku. W swojej pracy wykazał się doskonalą znajomością m.in. prawa budowlanego i administracyjnego w szerokim tego słowa znaczeniu co pozwoliło reprezentowanemu przeze łunie przedsiębiorstwu łatwiej podejmować decyzje i realizować zlecone inwestycje budowlane. Ponadto, dzięki jego wiedzy i doświadczeniu udział spółki w przetargach odbywających się z reguły na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych zawsze był oceniany (od strony formalnej) bardzo wysoko, nawet jeśli firma nie spełniła oczekiwań Zamawiającego. Ponadto Pan mecenas Pytel reprezentował naszą firmę przed sądami powszechnymi (sprawy gospodarcze i pracownicze), gdzie byliśmy zarówno powodami jak i pozwanymi. a wynik tych postępowań zawsze był zadawalający. Polecamy współpracę z Kancelarią Pana Radcy Pranego Jacka Pytla."

SARMATA II s.c.

"Z Panem mgr Jakiem Pytel, a obecnie z prowadzoną przez niego kancelarią Radcy Prawnego współpracujemy ściśle od 2000 roku. Pan mecenas Pytel brał udział w restrukturyzacji naszego przedsiębiorstwa (wcześniej prowadzonego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) gdzie reprezentował nas zarówno przed sądami gospodarczymi jak i organami administracyjnymi (ZUS, Urząd Skarbowy) czy egzekucyjnymi. Oprócz bieżącej obsługi prawnej polegającej m.in. na sporządzaniu umów handlowych, analizy sytuacji firmy od strony formalno — prawnej czy sporządzaniu opinii prawnych nadal reprezentuje nas zarówno przed sądami jak i podczas negocjacji z kontrahentami. Dzięki dyspozycyjności i rzetelności Pana mgr Jacka Pytel współpraca układa się bardzo dobrze, a wszelkie czynności prawne wykonywane są z najwyższą starannością i terminowością."

STALEX s.c.

"Niniejszym, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy „TRANSBED” Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzowicach pozwalam sobie polecić usługi świadczone przez Radców Prawnych Michała Polilejko i Jacka Pytel. Z ww. Radcami Prawnymi współpracujemy od 2007 roku, bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Radcowie Prawni świadczą dla nas przede wszystkim usługi stałej obsługi prawnej przy czym w szczególności zajmują się prawem gospodarczym, handlowym, energetycznym, prawem pracy oraz windykacją należności (zarówno od przedsiębiorstw jak i osób fizycznych). Postępowania w ww. zakresie prowadzone są bardzo rzetelnie, a przede wszystkim terminowo, przy czym mocodawca na bieżąco jest informowany o ich przebiegu. Nadto, Radcowie Prawni -- Michał Polilejko i Jacek Pytel uczestniczą również w Zgromadzeniach Wspólników, posiedzeniach rad nadzorczych oraz komisji rewizyjnych spółki i podmiotów zależnych spółki - nadzorując ich prawidłowy przebieg i doradzając zarządowi."

TRANSBED Sp. z o.o.

"Działając w imieniu i na rzecz Universal Service and Management Sp. z o.o. w Bytomiu, ul. Św. Elżbiety 3, 41-905 Bytom — jako Prezes Zarządu, uprawniony do jednoosobowej reprezentacji - niniejszym, w imieniu reprezentowanej przeze mnie spółki, polecam usługi prawne świadczone przez Radców Prawnych — Michała Polilejko i Jacka Pytel. Współpraca z w.w. Radcami Prawnymi kontynuowana jest od 2007 roku do dnia dzisiejszego. Radcowie Prawni świadczą dla spółki usługi stałej obsługi prawnej kontraktów i zadań, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, podatkowego i administracyjnego wraz z windykacją należności. Wszystkie dotychczasowe postępowania, zarówno sądowe jak i pozasądowe prowadzone były bardzo rzetelnie i terminowo, a informacja o stanie bieżącym sprawy docierała do mnie bez żadnej zwłoki. Nadto, Radcowie Prawni — Michał Polilejko i Jacek Pytel uczestniczą w wielu spotkaniach o charakterze handlowym, gdzie na bieżąco analizują sytuację prawną i służą pomocą w zakresie wypracowania stanowiska co do ryzyka podjęcia ewentualnej współpracy z kontrahentami. Współpraca cechuje się dużą elastycznością."

Universal Service and Management Sp. z o.o.

"Wokan S.C. współpracuje z Panem radcą prawnym Pawłem Swobodą w zakresie obsługi prawnej oraz prowadzenia postępowań sądowych. Radca prawny z powierzonych zdań wywiązuje się rzetelnie i terminowo. Współpraca układa się harmonijnie, z wzajemnym poszanowaniem partnerów i nie budzi żadnych zastrzeżeń. Pana Radca prawny Paweł Swoboda wykazuje się głęboką wiedzą na temat zagadnień prawnych związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą , problematyką umów czy postępowań sądowych i administracyjnych. Oceniamy Go jako osobę solidną, godną zaufania i chętną do współpracy. Rekomendujemy Pana Radcę Prawnego Pawła Swobodę jako odpowiedzialnego i wykwalifikowanego partnera dbającego o wysoki poziom świadczonych usług."

Wokan S.C.

"Niniejszym, polecamy współpracę z Kancelaria Radcy Prawnego Pana mgr Jacka Pytel. W reprezentowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej Pan mecenas Pytel zajmuje się m.in. nadzorem nad organizowanymi przez Teatr przetargami (wg trybu ustawy o zamówieniach publicznych), sporządzaniem umów, opinii prawnych, a także bieżącym doradztwa m.in. w zakresie spraw pracowniczych i cywilnych. Z powierzonych mu zleceń wywiązuje się terminowo, a sporządzane umowy i opinie oprócz rozstrzygnięć prawnych zawierają niejednokrotnie rozwiązania merytoryczne pozwalające usprawnić pracę teatru."

Dariusz Wiktorowicz
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Dzieci Zagłębia
Jacek
Pytel
radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
tel: +48 513 091 686
jacek.pytel
@kancelaria2000.pl
Michał
Polilejko
radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
tel: +48 501 183 781
michal.polilejko
@kancelaria2000.pl
Andrzej
Gabor
radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
tel: +48 503 680 654
andrzej.gabor
@kancelaria2000.pl
 • prawo cywilne (m. in. sprawy o zapłatę, roszczenia z umów, zobowiązania, sporządzanie umów cywilnoprawnych, prawo konsumenckie, roszczenia z weksla),
 • prawo rzeczowe (m. in. sprawy dotyczące nieruchomości, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, rozgraniczenia, służebności drogi koniecznej, przesyłu),
 • prawo spadkowe (m.in. nabycie / odrzucenie spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek),
 • prawo rodzinne (m.in. rozwody, separacje, alimenty, regulowanie kontaktów z dziećmi, władza rodzicielska),
 • prawo gospodarcze i handlowe (m.in. zakładanie spółek osobowych i kapitałowych, przekształcenia spółek, obsługa spółek prawa handlowego, przygotowywanie i obsługa walnych zgromadzeń, pełna obsługa prawna przedsiębiorców, także działających jako osoby fizyczne),
 • prawo upadłościowe,
 • prawo pracy (m. in. odwołania od rozwiązania umowy pracy),
 • prawo administracyjne (m. in. prawo budowlane, transportowe, ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych, obsługa stowarzyszeń, gospodarka nieruchomościami),
 • prawo lokalowe (m. in. obsługa wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości, a także spółdzielni mieszkaniowych),
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym,
 • windykacja i egzekucja należności,
 • prawo ochrony środowiska (m. in gospodarka odpadami),
 • organizacje instytucji kultury,
 • prawo energetyczne

Usługi prawne

nasza opieka prawna skierowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i osób prywatnych

Kancelaria 2000 zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej zgodnie z ustawą o radcach prawnych.
Pomoc ta obejmuje doradztwo prawne świadczone doraźnie, jak i w ramach stałej współpracy polegającej na kompleksowej obsłudze prawnej.
Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej, zarówno osób fizycznych jak i prawnych i obejmuje także prowadzenie spraw i sporów sądowych, administracyjnych, podatkowych, upadłościowych, mediacji, negocjacji, windykacji i egzekucji komorniczej.

Pomoc może obejmować także prognozowanie wyników postępowań sądowych i pozasądowych.

Korzyści

Podjęcie współpracy z Kancelarią zapewnia klientom możliwość skorzystania z doświadczenia partnerów wynikającego zarówno z praktyki prawniczej, jak i pełnienia funkcji w organach wymiaru sprawiedliwości lub organach spółek prawa handlowego. Pozwala na opracowanie najlepszych rozwiązań prawnych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, czy prowadzonej działalności gospodarczej.

Elastyczna i różnorodna oferta Kancelarii powoduje, iż możliwe jest podjęcie współpracy na rożnych zasadach i w różnych sferach prawa umożliwiając dopasowanie się do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Partnerzy wraz z pozostałym zespołem prawników i pracowników kancelarii opracują optymalne rozwiązanie problemów klienta lub przedstawią kilka równorzędnych rozwiązań alternatywnych wraz z rekomendacją kancelarii co do wyboru ostatecznego rozwiązania lub stanowiska w sprawie.
Współpraca zapewnia dostęp do zawsze aktualnych źródeł prawa oraz bieżącego orzecznictwa i poglądów doktryny prawniczej. Ponadto usługi są świadczone przez kancelarię w sposób ciągły – zapewniają klientowi zastępstwo jego prawnika – opiekuna w czasie urlopu, choroby czy innej nieprzewidzianej nieobecności.

KANCELARIA 2000 ZAPEWNIA

 • Doświadczony zespół prawników
 • Rozwiązania prawno-biznesowe
 • Zróżnicowaną formę współpracy
 • Indywidualne podejście do problematyki przedstawionej przez klienta
 • Kilka niezależnych opinii w jednej sprawie / kwestii
 • Szybką reakcję na zagadnienie przedstawione przez klienta
 • Dbałość o pewność prawną klienta, jego życia prywatnego, zawodowego czy prowadzonego przedsiębiorstwa
 • Przystępne przedstawienie skomplikowanej problematyki prawniczej
 • Nowoczesne formy komunikacji
 • Elastyczny czas pracy partnerów i pracowników kancelarii
 • Możliwość skorzystania z abonamentu, vouchera, stałej obsługi prawnej, pogotowia prawniczego lub opcji dojazdu do klienta
 • Odzyskiwanie dochodzonych należności od dłużników
 • Współpracę z notariuszem i komornikami
 • Osobistą reprezentację partnerów lub innych prawników o takich samych kwalifikacjach przed sądami, komornikami czy innymi organami czy instytucjami publicznymi

Częste pytania

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych tekst jednolity z dnia 25 marca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 637) „ Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami”. Z kolei art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy określa zakres uprawnień radcy prawnego, stanowiąc „Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe”. Tym samym Radca Prawny jest uprawniony do świadczenia pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i handlowego, prawa pracy. Może również występować jako obrońca w sprawach o wykroczenia.
 • przedstawieniem możliwego scenariusza postępowania klientowi,
 • opracowaniem stanowiska w sprawie,
 • oceną potrzebnych dowodów sprawie (dokumenty, świadkowie itd.),
 • opracowaniem pism procesowych (pozew, odpowiedź na pozew, pisma w toku sprawy, apelacje , zażalenia),
 • uczestnictwo zawodowego pełnomocnika w rozprawach i posiedzeniach sądowych, administracyjnych i innych,
 • w miarę możliwości i konieczność zapewnia konsultacje specjalistów z innych dziedzin niż prawo: lekarze, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci itd.
W zależności od wybranej formy współpracy i potrzeb klienta. Częstotliwość spotkań dostosowana jest do sytuacji prawnej klienta. O każdej potrzebie spotkania ponad ustalone wspólnie przez przedstawiciela kancelarii i klienta klient winien bezzwłocznie zawiadomić personel kancelarii który ustali termin spotkania w najkrótszym możliwym i dogodnym dla klienta terminie.
Pełnomocnictwo do dokument (może być udzielone ustnie do protokołu przed sądem czy innym organem prowadzącym postepowanie) na podstawie którego radca prawny jako pełnomocnik klienta może działać w jego imieniu i na jego rzecz, reprezentować go zarówno przed sądem czy innym organem publicznym, a także w relacjach z innymi klientami (najczęściej oponentami).
Pełnomocnik (radca prawny) działa w imieniu i ze skutkiem dla klienta oraz zobowiązany jest podejmować czynności w jego interesie. Poza przypadkami zobowiązania przez sąd do osobistego stawiennictwa na rozprawie lub posiedzeniu co do zasady strona nie ma obowiązku uczestnictwa w czynnościach sądowych. O tym czy klient kancelarii będzie uczestniczył w czynnościach sądowych decydują klient wraz z pełnomocnikiem (przedstawicielem kancelarii) biorąc w miarę możliwości pod uwagę preferencje klienta ale i korzyści i negatywne skutki dla sprawy ( w tym wiedzę klienta na temat stanu faktycznego, konieczność podjęcia decyzji w kwestiach które ad hoc mogą wyniknąć na rozprawie itd.).
Bezwzględnie tak, a nawet koniecznie. Jedynie wyczerpująca informacja co do stanu faktycznego, obaw i oczekiwań klienta pozwala na wypracowanie najlepszego dla niego rozwiązania przez pełnomocnika (radcę prawnego). Jednocześnie podkreślić należy iż radca prawny zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej tj. do zachowania w tajemnicy wszystkiego czego dowiedział się udzielając pomocy prawnej. Zgodnie z ustawą o radcach prawny nikt nie może zwolnić radcę prawnego z obowiązku zachowania takiej tajemnicy. Nadto oprócz ustawy o radcach prawnych radcę prawnego obowiązuje kodeks Etyki Radcy prawnego w którym zastrzeżono gwarancję dbania o interesy klienta.
Oczywiście takiej konieczności nie ma, ale aby porada mogła być udzielona w jak najszerszym zakresie i w celi poznania przez radcę dokładnego stanu faktycznego i prawnego sprawy jest to ze wszech miar pożądane. Niejednokrotnie bowiem z dokumentów może wynikać zupełnie inny stan prawny niż miał o nim wyobrażenie klient. Im wcześniej radca pozna tego typu ewentualne rozbieżności tym szybciej jest w stanie określić problem i go rozwiązać.

E-porada prawna

Uzyskaj pomoc prawną bez wychodzenia z domu

Przedmiotem e-Porad jest udzielanie zarówno porad prawnych, jak również sporządzanie opinii, pism procesowych, analiza i opiniowanie umów.

Jak skorzystać?


 • Za pośrednictwem poniższego formularza przedstawiasz szczegółowy opis stanu faktycznego sprawy, jak również dołączasz w formie plików pdf lub jpg dokumenty jej dotyczące.
 • W oparciu o analizę przedstawionego problemu prawnego oraz przesłane dokumenty, w ciągu 24 godzin otrzymujesz informację o wysokości honorarium radcy prawnego z tytułu wykonania usługi wraz z fakturą pro forma.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty, do 24 godzin otrzymujesz na podany adres e-mail propozycję rozwiązania przedstawionego problemu.
Minimalny koszt udzielenia e-Porady to 100 zł netto.

Termin udzielenia e-Porady może się wydłużyć, gdy udzielający jej radca prawny zwróci się do Ciebie o udzielenie dodatkowych wyjaśnień, bądź przesłanie innych dokumentów oraz również w przypadku spraw zawiłych, skomplikowanych, a także zlecenia sporządzenia pisma procesowego, o czym zostaniesz powiadomiony. Kancelaria 2000 zastrzega, iż może odmówić udzielenia e-Porady. Odpowiedzialność za przedstawiony opis stanu faktycznego sprawy, jak również treść przesłanych dokumentów spoczywa na Kliencie. W przypadku zlecenia sporządzenia pisma procesowego, Klient ponosi odpowiedzialność za podanie daty doręczenia przesyłki z Sądu.

Kontakt

Indywidualne kancelarie radców prawnych

tel./fax +48 32 262 65 77
kontakt@kancelaria2000.pl
SIEDZIBA
ul. Sobieskiego 4A (budynek dawnego domu handlowego „Hetman”)
41-300 Dąbrowa Górnicza
Godziny otwarcia
poniedziałki, środy, czwartki: 10.00 - 18.00 
wtorki, piątki: 8.00 - 16.00
istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu
spotkania

Zadaj nam pytanie

Odpowiemy najszybciej, jak to mozliwe. Jeśli chcesz abyśmy skontaktowali się z Tobą telefonicznie, dopisz tą informację do wiadomości, oddzwonimy!

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij